Wyniki wstępne

Wszelkie protesty i uwagi można zgłaszać do Sędziego Głównego na sedzia@nullharpagan.pl do soboty 26 października 2019 do godz. 24:00. Następnie zostaną opublikowane wyniki oficjalne.

Poniżej prezentujemy wyniki wstępne z Harpagana-58 w Bożympolu Wielkim: