Wyniki wstępne

Wszelkie protesty i uwagi można zgłaszać do Sędziego Głównego na sedzia@nullharpagan.pl do soboty 28 kwietnia 2018 do godz. 24:00. Następnie zostaną opublikowane wyniki oficjalne.

Poniżej prezentujemy wyniki wstępne z Harpagana-55 w Choczewie:

Kategorie z pomiarem Sport Ident: