Wyniki wstępne

Wszelkie uwagi można zgłaszać do Sędziego Głównego na sedzia@nullharpagan.pl do soboty 16 kwietnia 2022 do godz. 23:59. Następnie zostaną opublikowane wyniki oficjalne.

Poniżej prezentujemy wyniki wstępne z Harpagana-61 w Lipuszu: