Wyniki wstępne

Wszelkie protesty i uwagi można zgłaszać do Sędziego Głównego na sedzia@nullharpagan.pl do soboty 20 kwietnia 2019 do godz. 24:00. Następnie zostaną opublikowane wyniki oficjalne.

Poniżej prezentujemy wyniki wstępne z Harpagana-57 w Miastku:

Kategorie z pomiarem Sport Ident: