Nagrody

Na uroczystych zakończeniach, które odbędą się:

w sobotę o godz. 17:00 dla uczestników TP10 HARPUŚ, T20 HARPUŚ

w sobotę o godz. 22:00 dla uczestników pozostałych tras,

przewidujemy następujące NAGRODY:

  • Uczestnicy, którzy ukończą trasy TP100, TR200 oraz TM150 potwierdzając wszystkie punkty kontrolne w regulaminowym czasie uzyskają tytuł HARPAGANA udokumentowany pamiątkowym certyfikatem i pamiątkowym medalem (w kształcie litery H).
  • Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki (w kształcie litery H) z podziałem na płeć.
  • Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I-III na poszczególnych trasach (oprócz TP10 HARPUŚ) otrzymają koszulki techniczne HARPAGANA.
  • Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III trasy TP10 HARPUŚ dodatkowo zostaną sklasyfikowani z podziałem na wiek do 12 lat włącznie i starszych.
  • Medale i statuetki należy odebrać podczas zakończenia Rajdu, a dyplomy w trakcie jego trwania po ukończeniu trasy. W przypadku nieodebrania obowiązuje Procedura odbioru pamiątek/koszulek/dyplomów.
  • Wśród osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane upominki i nagrody ufundowane przez Sponsorów i Organizatorów.