Lista startowa

H60 - LISTA STARTOWA z podziałem na stanowiska odbioru pakietu i boksy startowe

Godziny pracy biura: piątek 18:00-22:00, sobota 5:00-12:00

Uwagi do listy:

TP100 – nr od 001

TR200 – nr od 1001

TP50 – nr od 2001

TR100 – nr od 3001

TP25 – nr od 4001

TP25N – nr od 4501

TR50 – nr od 5001

TP10 HARPUŚ – nr od 6001

TR20 HARPUŚ – nr od 7001

TP50N – nr od 8001

TM – nr od 9001

Zachęcamy Uczestników startujących w sobotę, a nocujących w okolicy bazy do odwiedzin i odbioru pakietów już w piątek (w przypadku piątkowego odbioru: TP50, TPP25, TP10 – stanowisko 5, TR200, TR100, TR50, TR20 – stanowisko 6, następnie odbiór w sobotę wg stanowisk w tabeli)