Osoba niepełnoletnia

W Rajdzie HARPAGAN osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Formularz Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej