BiegiGorskie.pl

Ponownie portal BiegiGórskiePL objął patronat medialny nad naszym Rajdem Harpagan-58. Dziękujemy serdecznie za wsparcie! Czy to oznacza, że na trasach w Bożympolu Wielkim będzie górzyście? Jakby Wam to powiedzieć 🙃 płasko nie będzie!