Wyniki ostateczne

W strefie uczestnika umieściliśmy wyniki ostateczne, po rozpatrzeniu wszelkich uwag zgłaszanych Sędziemu Głównemu. Zapraszamy do zapoznania się! Każdemu z Was gratulujemy osiągniętych wyników – każdy podjął wyzwanie i sprawdził swoje możliwości!