UWAGA!

Wczoraj ogłosiliśmy program ze startami w falach. Zwracamy uwagę, że na stronie jeszcze NIE MA list startowych ani fal.
Listy biuro przygotuje według zespołów. Jeśli podaliście tę samą nazwę zespołu to będziecie startować w tej samej fali i nie ma potrzeby nam o tym pisać.
Jesli jednak w polu KLUB nie podaliście nic albo różne rzeczy – czekamy na maila na rajd@nullharpagan.pl (nie: inny mail, facebook, telefon, sms) do dziś do godz. 16:00. Następnie my zajmujemy się listami startowymi i po ich publikacji nie wprowadzimy już żadnych zmian.