Gospodarz Rajdu – Miastko

57. edycja Ekstremalnego Rajdu na Orientację HARPAGAN będzie gościć w Miastku! Będzie to pierwsza edycja w prawie 30-letniej historii Rajdu z bazą w tej okolicy.

Największym atutem gminy jest jakość środowiska przyrodniczego o znacznym zróżnicowaniu topograficznym i fizjograficznym dzikiego, charakteryzującego się surowym pięknem terenu. Gmina Miastko oferuje poszukiwaną ciszę, harmonię mało przekształconego krajobrazu i możliwość bliskiego kontaktu z niezmienioną przez człowieka przyrodą. Stanowi krainę, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas z dala od wielkomiejskiego zgiełku i pośpiechu. Czyste środowisko przyrodnicze, młodoglacjalna rzeźba terenu, zwarte kompleksy leśne, występowanie unikatowych jezior lobeliowych, obszary źródliskowe rzek Brdy i Wieprzy, znaczna ilość zabytków kultury materialnej – to wszystko i wiele więcej czekać będzie na uczestników Rajdu Harpagan-57!

 

Miastko