Zdecyduj o opłacie startowej

Jeśli nie wpłacałeś/aś opłaty startowej za udział w Harpaganie-59 w Lipuszu – nie musisz nic wypełniać.

Jeśli już wcześniej zrezygnowałeś/aś z udziału – nie musisz nic wypełniać (dokonaliśmy już zwrotu opłaty).

Wszystkich pozostałych uczestników prosimy o podjęcie decyzji i wypełnienie odpowiedniego formularza do 30 czerwca 2020 – będziemy o tym przypominać również mailowo. Przez opłatę startową rozumiemy całość wpisowego – tj. opłata wraz z dodatkami (koszulka, kubek).

Kliknij poniżej w wybraną opcję i wypełnij formularz. Otrzymasz potwierdzenie mailowe.

OPCJA A

OPCJA B

OPCJA C

OPCJA D