Uwaga, ważne!

Uwaga!
Zarówno w Punkcie Kontroli Sanitarnej, w Biurze, jak i przez cały czas przebywania na Rajdzie (start, meta, baza, teren) Uczestnik ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty.
Dodatkowo informujemy, że zaostrzamy działanie Punktu Kontroli Sanitarnej i danego uczestnika będziemy wpuszczać tylko w wyznaczonym dla niego okienku czasowym. Przykładowo, jeśli Uczestnik ma się zameldować na punkcie w sobotę między 9:10 a 9:40, to nie zostanie wpuszczony przed 9:10 (będzie musiał poczekać), ani po 9:40 – w tym wypadku po prostu nie wystartuje. Nie przewidujemy wyjątków. 
Ta zasada ma na celu ścisłą kontrolę liczby osób na terenie bazy!
 
Kolejna ważna sprawa – jeśli nie podałeś klubu albo nie napisałeś w odpowiednim czasie, że chcesz startować z kimś w danej fali, więc na listach startowych startujecie w różnych falach:
– nie ma możliwości zmiany
– nie przychodźcie w innych godzinach, bo nie zostaniecie wpuszczeni
– rozwiązaniem jest start uczestnika z wcześniejszej fali i poczekanie za bazą na uczestnika z późniejszej fali
 
Prosimy uszanować te zasady – panuje pandemia i my o tym nie zapominamy!